ഒരാൾക്ക് 30 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മകൻ ജനിച്ചു | Math Puzzle

ഒരാൾക്ക് 30 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മകൻ ജനിച്ചു | Math Puzzle

ഒരാൾക്ക് 30 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ മകൻ ജനിച്ചു. ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് മകൻറെ മൂന്നിരട്ടി പ്രായമെങ്കിൽ മകന് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് ? ഉത്തരം മകന് 15 വയസ്സ് (അപ്പോൾ അച്ഛന് 45 വയസ്സ്)

ആമയും മുയലും! ഒരു കൊറോണ പ്രഭാതത്തിൽ – with Answer

ആമയും മുയലും! ഒരു കൊറോണ പ്രഭാതത്തിൽ – with Answer

ആമയും മുയലും !!! ഒരു കൊറോണ പ്രഭാതത്തിൽ വിശാലമായ ഒരു മൈതാനത്തിൽ ആമയും മുയലും നടക്കാൻ ഇറങ്ങി.അവർ ഒരേ സ്പീഡിൽ എതിർ ദിശയിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ആ മൈതാനത്തിലൂടെ നാലു റൗണ്ടുകൾ നടന്നു. നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനും…

ഇതിൽ എത്ര സമചതുരം ഉണ്ടെന്നു പറയാമോ? | with Answer

ഇതിൽ എത്ര സമചതുരം ഉണ്ടെന്നു പറയാമോ? | with Answer

ബുദ്ധി ഉണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ .. ഇതിൽ എത്ര സമചതുരം ഉണ്ടെന്നു പറയാമോ …??96% പേർ പങ്കെടുത്തു പരാജയപ്പെട്ടു.ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴം വരൂ വരൂ ബുദ്ധി ഉണ്ടോന്നു നോക്കട്ടെ …. ഉത്തരം 50 സമചതകുരങ്ങൾ

30 തേങ്ങ വീതമുള്ള 3 ചാക്ക് | Puzzle with Answer

30 തേങ്ങ വീതമുള്ള 3 ചാക്ക് | Puzzle with Answer

30 തേങ്ങ വീതമുള്ള 3 ചാക്ക്. ഒരാൾ 30 ഗേറ്റ് കടന്നു കൊണ്ട് പോകണം. ഓരോ ഗേറ്റിലും ഓരോ ചാക്കിന് ഓരോ തേങ്ങ വീതം കൊടുക്കണം. 30 ഗേറ്റും കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ചാക്കിൽ എത്ര…

ഉത്തരം പറയാമോ? | ചെരുപ്പ് കടക്കാരന് ആകെ എത്ര നഷ്ടം? – with Answer

ഉത്തരം പറയാമോ? | ചെരുപ്പ് കടക്കാരന് ആകെ എത്ര നഷ്ടം? – with Answer

ഉത്തരം പറയാമോ?… നഷ്ടം എത്ര … 90% ബുദ്ധിജീവികളും തോറ്റത് … ഒരാൾ ഒരു ചെരുപ്പ് കടയിൽ കയറി 350 രൂപയുടെ ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങി 2000 രൂപ കൊടുത്തു… ആ കടയിൽ ചില്ലറ…

Brain Challenge: രാധയുടെ birthday ഏതു ഡേറ്റ് ആണ്? – with Answer

Brain Challenge: രാധയുടെ birthday ഏതു ഡേറ്റ് ആണ്? – with Answer

Brain Challenge : രാമുവും രാജുവും പുതുതായി പരിചയപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ് രാധ. ഒരു ദിവസം അവർ രണ്ടു പേരും രാധയോടു അവളുടെ birthday ചോദിച്ചു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷം രാധ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയാൻ…

ഈ മനുഷ്യനെ പുറത്തേക്കു കടക്കണം |Challenge ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുണ്ട്? – with Answer

ഈ മനുഷ്യനെ പുറത്തേക്കു കടക്കണം |Challenge ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുണ്ട്? – with Answer

ഈ മനുഷ്യനെ പുറത്തേക്കു കടക്കണം. ഒരു കള്ളിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ എല്ലാ കളിയിലും പോകുകയും വേണം. Challenge ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരുണ്ട്? ഉത്തരം Hint: ആദ്യത്തെ കള്ളിയിലും ഒരു പ്രാവശ്യം…

ഇതൊരു മൂന്നക്ഷരം… കണ്ടുപിടിക്കാമോ? – with Answer

ഇതൊരു മൂന്നക്ഷരം… കണ്ടുപിടിക്കാമോ? – with Answer

ഇതൊരു മൂന്നക്ഷരം… ആദ്യ രണ്ടക്ഷരം വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുന്ന വസ്തു…ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ചേർന്നാൽ ഒരു ആയുധം മൂന്നക്ഷരവും കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു പാത്രമാവും ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഒന്ന് കാണട്ടെ … ഉത്തരം ഉരുളി Clue 1: ആദ്യ…

കൊട്ടാരത്തിൽ എത്ര കാലുകളുണ്ട്? | with Answer

കൊട്ടാരത്തിൽ എത്ര കാലുകളുണ്ട്? | with Answer

5 പട്ടാളക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൊട്ടാരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓരോ സൈനികനും 5 മുറികളുണ്ട്. ഓരോ മുറിയിലും 5 വലിയ കടുവകളുണ്ട്. ഓരോ വലിയ കടുവയ്ക്കും 5 ചെറിയ കടുവകളുണ്ട്. ഓരോ കടുവയ്ക്കും…

ഒരു IAS ചോദ്യം | ഒരു കടയിൽ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിട്ടായി കിട്ടും – with Answer

ഒരു IAS ചോദ്യം | ഒരു കടയിൽ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിട്ടായി കിട്ടും – with Answer

ഒരു IAS ചോദ്യം ഒരു കടയിൽ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിട്ടായി കിട്ടും. ഈ മിട്ടായികളുടെ cover തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ 1 മിട്ടായി കൂടെ കിട്ടും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 45 രൂപയ്ക്കു എത്ര മിട്ടായി…