ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% 42 ആയാൽ 40% എത്ര ?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% 42 ആയാൽ 40% എത്ര ?

ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% 42 ആയാൽ 40% എത്ര ? ഉത്തരം 56 ആണ് ഉത്തരം ഉത്തരം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സംഖ്യ ‘a’ ആണെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക Equation 1: a * (30/100) =…

കടയിൽ വന്ന കുട്ടിയോട് – ചോദ്യം

കടയിൽ വന്ന കുട്ടിയോട് – ചോദ്യം

കടയിൽ വന്ന കുട്ടിയോട് അവിടെ നിന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ചു മോൻറെ പേര് എന്താ, ഉടനെ മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു മോൻറെ അച്ഛന്റെ പേര് എന്താ, ഉടനെ കടക്കാരൻ ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുട്ടി മൂന്നിനും…

ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്

ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ്

ഇതൊരു കുസൃതി ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണയായി ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അവർക്കിരിക്കാൻ ഒരു കസേരിട്ടു കൊടുക്കും. മറിച്ചു ഒരു സ്റ്റൂളിട്ടു കൊടുത്താൽ അവർ ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്ത് ? ഉത്തരം മറിച്ചു ഇട്ട സ്റ്റൂളിൽ ഇരിക്കാൻ…

ഈ ചിത്രത്തിൽ പൂച്ചയും എലിയും…

ഈ ചിത്രത്തിൽ പൂച്ചയും എലിയും…

ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, ഈ ചിത്രത്തിൽ പൂച്ചയും എലിയും മുളകും ചീസും തുണിയും മോതിരവും കൂടാതെ ഇതിൽ ഒരാൾ കൂടി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്,,,. വേഗം പറ ഉത്തരം ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖം

ആണുങ്ങൾ വലത്തേ കൈയ്യിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടത്തെ കൈയ്യിലും വാച്ച് കെട്ടുന്നത് എന്തിന്

ആണുങ്ങൾ വലത്തേ കൈയ്യിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടത്തെ കൈയ്യിലും വാച്ച് കെട്ടുന്നത് എന്തിന്

ചോദ്യം ആണുങ്ങൾ വലത്തേ കൈയ്യിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇടത്തെ കൈയ്യിലും വാച്ച് കെട്ടുന്നത് എന്തിന് .. ? ഉത്തരം സമയം നോക്കാൻ

ആണിന് ഇത് ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഇത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്

ആണിന് ഇത് ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഇത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്

ഉത്തരം പറയാമോ ? ആണിന് ഇത് ഒന്നേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഇത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ഉത്തരം “ണ” എന്ന അക്ഷരം

നാല് അക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്ക്  | ഉത്തരം പറയാമോ ????

നാല് അക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്ക് | ഉത്തരം പറയാമോ ????

ഉത്തരം പറയാമോ ???? നാല് അക്ഷരമുള്ള ഒരു വാക്ക് …ഒന്നും രണ്ടും കൂടിയാൽ ഭർത്താവ് ….ഒന്നും മൂന്നും കൂടിയാൽ ഒരു വൃക്ഷം ….ഒന്നും നാലും കൂടിയാൽ ഇടി ….മൂന്നും നാലും കൂടിയാൽ വിഷം …നാലും…

10 കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും | വിശപ്പുള്ള രാജ്യം

10 കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും | വിശപ്പുള്ള രാജ്യം

ചോദ്യങ്ങൾ വിശപ്പുള്ള രാജ്യം ? വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന പൂ ? ജനങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റി ? കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടാത്ത ജാം ? കാരറ്റ് മാത്രം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കട ?…

ഒരു സ്ത്രീ തുണി കഴുകുകയായിരുന്നു | ഉത്തരം

ഒരു സ്ത്രീ തുണി കഴുകുകയായിരുന്നു | ഉത്തരം

ഒരു സ്ത്രീ തുണി വാഷ് ചെയുകയായിരുന്നുഅപ്പോൾ അതുവഴി പോയ ഒരാൾ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു… എന്താണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഹീലുള്ള ചെരിപ്പ് ഇടുന്നത് ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേര് എന്താണ്…